“Lékaři, pomozte nám, aby je chronický únavový syndrom dále neokrádal o život.”

Zveřejněno —

V červenci jsme v rámci pro-bono spolupráce s kreativní agenturou VCCP uskutečnili osvětovou kampaň pro praktické lékaře napříč Českou republikou. Díky tomuto projektu jsme vyzvali 2000 praktických ordinací , aby “nám pomohli zajistit, že chronický únavový syndrom dál nebude okrádal pacienty o život.” Díky interaktivním bannerům naší kampaň také shlédl nespočet dalších lékařů na serverech jako uLekare.cz.

Díky našim kalendáři se lékaři dozvěděli základní informace o ME/CFS, hlavních příznacích a co pacientům (ne)doporučit při podezření na toto onemocnění.

Za veškerou spolupráci a pomoc s tímto projektem upřímně děkujeme agentuře VCCP, bez které by to nebylo možné.

Další články

Neúnavní se poprvé setkali s MPSV

Nadační fond v posledních měsících upnul své snahy na prosazení změn v resortu zdravotnictví a zv…

Příručka Jak zažádat o invalidní důchod

Mnoho pacientů se krátce po propuknutí ME/CFS ocitne v situaci, kdy musí poprvé řešit čelit probl…

“Lékaři, pomozte nám, aby je chronický únavový syndrom dále neokrádal o život.”

V červenci jsme v rámci pro-bono spolupráce s kreativní agenturou VCCP uskutečnili osvětovou kamp…

Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem

© Neúnavní.cz