Podezření na ME/CFS

V současnosti bohužel neexistuje žádný diagnostický test a ME/CFS se tak diagnostikuje pouze na základě klinického vyšetření. To však neznamená, že neexistuje způsob, jak ME/CFS odhalit.

V zahraničí dochází k podezření na ME/CFS v případě, že se dlouhodobě vyskytují symptomy, které jsou pro toto onemocnění typické.

Jak odhalit podezření na ME/CFS?

Aby se jednalo o ME/CFS, musí dojít k výskytu všech těchto příznaků:

 • Vysilující a nevysvětlitelná únava, která není způsobena nadměrnou zátěží (kognitivní, fyzickou či emociální), zhoršuje se aktivitou a výrazně se nelepší odpočinkem;
 • Výrazné zhoršení symptomů a nevolnost po aktivitě (v angl. se používá termín post-extertional malaise, zkr. PEM). Zhoršení symptomů je dále:
  • Zpožděné o hodiny či dny
  • Je neúměrná samotné aktivitě
  • Je dlouhodobé a doba zotavení se může protáhnout na hodiny, dny, týdny či déle.
 • Neosvěžující spánek či poruchy spánku (či obojí), které se typicky projevují:
  • Pocitem vyčerpání, chřipkovými příznaky a ztuhlostí po probuzení
  • Přerušovaným či mělkým spánkem, hypersomnií či pozměněným spánkovým vzorcem
 • Kognitivní potíže (v angličtině se používá termín “brain fog”), které mohou zahrnovat problémy s hledáním slov či čísel, zpomalenou odezvu, problémy s krátkodobou pamětí, soustředěním či zvládáním více úkolů najednou, ale také potíže s mluvením

U dospělých pacientů se tyto příznaky musí vyskytovat po dobu minimálně 6 týdnů, u dětí a mladistvých se jedná o 4 týdny.

Pro podezření na ME/CFS je také nutné, aby u pacienta došlo k výraznému snížení aktivit (pracovních, vzdělávacích, společenských či osobních) oproti stavu před onemocněním. Zároveň je nezbytné, aby se symptomy nedaly vysvětlit jiným onemocněním.

Při pozdezření na ME/CFS poskytněte pacientovi rady ohledně zvládání příznaků v souladu s oddílem ohledně doporučení pro pacienty s podezřením na ME/CFS.

Vhodná vyšetření při podezření na ME/CFS
 • lékařské vyšetření (zahrnující příznaky a anamnézu, komorbidity, celkové fyzické a duševní zdraví)
 • posouzení dopadu příznaků na psychickou pohodu a společenské životní podmínky
 • vyšetření k vyloučení jiných diagnóz, například (ale nejen):
  • vyšetření moči na bílkoviny, krev a glukózu
  • kompletní krevní obraz
  • močovina a elektrolyty
  • funkce jater
  • funkce štítné žlázy
  • rychlost sedimentace erytrocytů nebo viskozita plazmy
  • C-reaktivní protein
  • vápník a fosfáty
  • HbA1c
  • feritin v séru
  • screening celiakie
  • kreatinkináza.

Na základě klinického úsudku rozhodněte o dalších vyšetřeních k vyloučení jiných diagnóz (např. hladina vitaminu D, vitaminu B12 a folátů; sérologické testy v případě anamnézy infekce; a ranní kortizol pro zjištění nedostatečné funkce nadledvinek)

Další možné příznaky ME/CFS
 • ortostatická intolerance a autonomní dysfunkce, jako například závratě, palpitace, mdloby, nevolnost při vstávání nebo usedání do vzpřímené polohy z polohy vleže;
 • teplotní přecitlivělost, která vede k hojnému pocení, zimnici, návalům horka nebo pocitu velkého chladu;
 • neuromuskulární příznaky, jako například záškuby a myoklonické záškuby;
 • příznaky podobné chřipce, jako například bolesti v krku, citlivé uzliny, nevolnost, zimnice nebo bolesti svalů;
 • nesnášenlivost alkoholu nebo některých potravin a chemických látek;
 • zvýšená smyslová citlivost, jako například citlivost na světlo, zvuk, dotek, chuť a čich;
 • bolest, jako například bolest na pohmat, myalgie, bolest hlavy, bolest očí, bolest břicha nebo bolest kloubů bez akutního zarudnutí, otoku nebo výpotku;
Doporučení pro pacienty s podezřením na ME/CFS

Při podezření na ME/CFS poskytněte pacientům individuální poradenství ohledně zvládání příznaků. Rovněž jim doporučte:

 • nespotřebovávat více energie, než se jim zdá, že mají
 • zvážit své denní aktivity a „nepřemáhat“ příznaky
 • odpočívat a zotavovat se podle potřeby (to může znamenat úpravy denního režimu, včetně práce, školy a dalších aktivit)
 • udržovat zdravou vyváženou stravu s dostatečným příjmem tekutin.

V případě podezření na ME/CFS u dítěte či mladistvého pacienta odkažte na pediatra k dalšímu posouzení a vyšetření ME/CFS a dalších onemocnění.


Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem

© Neúnavní.cz