Neúnavní pomáhají studentům SŠ a VŠ

Zveřejněno —

Neúnavní se ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy snaží zjistit, jak nejlépe přizpůsobit studium žákům a studentům trpících chronickým únavovým syndromem.

V rámci našeho výzkumu se studenti Univerzity Karlovy a jejich vyučující zabývají studenty a školáky s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS). “Cílem je popsat, jaký vliv má toto onemocnění na vzdělávání a život studentů. Rádi bychom se pokusili zmapovat, jaká podpůrná opatření pomáhají studentům s ME/CFS nemoc zvládat a jaké možnosti neformální podpory jim nejvíce pomáhají zkvalitnit život” říká Michaela Slámová, autorka diplomové práce.

Průběh výzkumu

Výzkum se skládá ze dvou částí.

  1. V první části respondenti vyplní krátký dotazník, ve kterém jsou tázáni na informace o ME/CFS a svém studiu. K dotazníku se můžete dostat přes tento odkaz.
  2. Pokud mají zájem se zúčastnit i druhé části výzkumu, jejíž náplní je rozhovor, mohou nám na sebe zanechat kontakt. Následně si domluvíme schůzku, která proběhne na místě preference účastníka (např. v oblíbené kavárně, u nich doma, přes videochat,…).

Výsledky tohoto výzkumu budou sloužit jako inspirace a podpora pro všechny osoby, které se s ME/CFS setkávají.

Výzkum probíhá v rámci bakalářské diplomové práce při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením doc. PaedDr. Vandy Hájkové, Ph.D.

Další články

Příručka Jak zažádat o invalidní důchod

Mnoho pacientů se krátce po propuknutí ME/CFS ocitne v situaci, kdy musí poprvé řešit čelit probl…

“Lékaři, pomozte nám, aby je chronický únavový syndrom dále neokrádal o život.”

V červenci jsme v rámci pro-bono spolupráce s kreativní agenturou VCCP uskutečnili osvětovou kamp…

Neúnavný piknik

Pod záštitou Neúnavných se v sobotu 23. července 2022 uskutečnilo neformální setkání pacientůs ME…

Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem

© Neúnavní.cz