Neúnavný piknik

Zveřejněno —

Pod záštitou Neúnavných se v sobotu 23. července 2022 uskutečnilo neformální setkání pacientů
s ME/CFS v pražském parku Podviní.

Charakter onemocnění ME/CFS mnohdy vyřazuje nemocné z běžných aktivit a velmi často musí trávit
většinu času ve svém domově. Neúnavní pořádají pravidelná online setkání, díky kterým si alespoň na
dálku mohou pacienti vzájemně vyměnit své zkušenosti s onemocněním či se pobavit obecně o tom,
co je baví a co rádi dělají.
Setkání bylo plánované s několikatýdenním předstihem, aby měli případní zájemci dostatek času se
připravit na výpravu do příjemného parku Podviní na Praze 9. I přes nepřízeň počasí v podobě
mírných přeháněk doprovázených nedalekou bouřkou se akce zúčastnilo 8 pacientů, přičemž někteří
zavítali i se svým doprovodem. Piknik, jak byla akce koncipována, probíhal v přátelském duchu a
účastníci se velmi dobře bavili. Účastníci nelenili a každý z nich připravil malé občerstvení, které
následně nabídl k ochutnání ostatním. „Osobně si myslím, že ani jeden ze zúčastněných nelituje
energie, kterou pro to musel vynaložit“, hodnotí setkání jedna z přímých účastnit Marianna.
A co se na místě probíralo? Mimo výměny zkušeností s různými aspekty onemocnění probíhalo
nespočet debat o tom, jak kdo má, co dělá a co chystá. Hlavním pojítkem mezi tématy byl humor,
díky kterému se mohli účastníci od srdce zasmát a na chvilku zapomenout na svoje mnohdy trpké
životní osudy. „Předali jsme si mnoho informací, historek a hlavně smíchu, humor funguje jako forma
léčby či terapie“, doplňuje Marianna svoje hodnocení.
Akce podobného ražení mají určitě smysl, neboť se v souvislosti s izolací mohou projevit u pacientů
případné psychické potíže a takováto setkání pomáhají zlepšovat duševní kondici. Velmi si ceníme
účasti všech nemocných a zároveň myslíme i na ty, kteří se z logistických důvodů nemohli akce
zúčastnit.
Věříme, že v dohledné době uspořádáme další, podobnou aktivitu, která se ponese v obdobním
duchu a vykouzlí opět úsměv na tváři všem zúčastněným.

Další články

Příručka Jak zažádat o invalidní důchod

Mnoho pacientů se krátce po propuknutí ME/CFS ocitne v situaci, kdy musí poprvé řešit čelit probl…

“Lékaři, pomozte nám, aby je chronický únavový syndrom dále neokrádal o život.”

V červenci jsme v rámci pro-bono spolupráce s kreativní agenturou VCCP uskutečnili osvětovou kamp…

Neúnavný piknik

Pod záštitou Neúnavných se v sobotu 23. července 2022 uskutečnilo neformální setkání pacientůs ME…

Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem

© Neúnavní.cz