Příručka Jak zažádat o invalidní důchod

Zveřejněno —

Mnoho pacientů se krátce po propuknutí ME/CFS ocitne v situaci, kdy musí poprvé řešit čelit problematice invalidního důchod. Samotná žádost může být občas značně nepřehledná, a tak jsme připravili brožuru, ve které se dozvíte všechno potřebné. Vedle brožurky jsme pro Vás také připravili šablonu námitky proti rozhodnutí posudkové komise.

Tento průvodce obsahuje kapitoly:

 • Kde a jak mohu zažádat o invalidní důchod?
 • Co s sebou?
 • Jsem podle zákona invalidní?
 • Jaké jsou stupně invalidity?
 • Podle čeho se invalidita posuzuje
 • Co když moje diagnóza není zahrnuta v příloze vyhlášky o posuzování invalidity?
 • Na co se připravit po podání žádosti?
 • Předvolají mě k vyšetření u posudkového lékaře?
 • Jak dlouho trvá celkový proces posuzování žádosti o invalidní důchod?
 • Jaký dokument mi přijde po posouzení invalidity od ČSSZ?
 • Co když nesouhlasím s posudkem o invaliditě a s rozhodnutím ČSSZ?
 • Co když nesouhlasím ani s rozhodnutím o námitkách?
 • Co dělat, když jsme nestihl/a námitku či správní žalobu včas, nebo nejsem spokojen/a s výsledkem rozhodnutí?
 • Může se snížit stupeň invalidity či invalidita úplně zaniknout?

Brožurku můžete najít i v sekci Ke staže na našich stránkách.

Další články

Neúnavní se poprvé setkali s MPSV

Nadační fond v posledních měsících upnul své snahy na prosazení změn v resortu zdravotnictví a zv…

Příručka Jak zažádat o invalidní důchod

Mnoho pacientů se krátce po propuknutí ME/CFS ocitne v situaci, kdy musí poprvé řešit čelit probl…

“Lékaři, pomozte nám, aby je chronický únavový syndrom dále neokrádal o život.”

V červenci jsme v rámci pro-bono spolupráce s kreativní agenturou VCCP uskutečnili osvětovou kamp…

Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem

© Neúnavní.cz