Reportáž České televize: Život se mi převrátil naruby

Zveřejněno —

Ve spojitosti s globální iniciativou na podporu osvěty o ME/CFS (Millios Missing Day) vznikla ve spolupráci s Českou televizí série reportáží o problematice tohoto onemocnění v České republice. Česká televize odvysílala v hlavních zprávách (Události) cca 3minutovou reportáž, ve které jeden ze zakladatelů nadačního fondu Neúnavní, a zároveň i pacient s ME/CFS Šimon Procházka, hovoří o vlastní zkušenosti s onemocněním. „Před nemocí jsem pracoval, studoval, vydatně sportoval a cestoval, nyní se ze mě stala troska, která je většinu času doma v posteli“. Popisuje také i peripetie, se kterými se musel během let vypořádat při diagnostikování jeho onemocnění. „Navštívil jsem spoustu specialistů napříč lékařskými obory, avšak vždy jsem byl propuštěn s tím, že nevědí, co se mnou je“.

V reportáži hovoří i MUDr. Tomáš Pluhař (1. LF UK Praha), který popisuje základní symptomy onemocnění a připojuje, že nemocí v ČR trpí až 40 000 pacientů s různou intenzitou závažnosti onemocnění. „Většina z těch lidí bude schopná pracovat, ale možná tak desetina má průběh opravdu vážný, kdy se i po krátké procházce musí vzpamatovávat i několik dní.“

Reportáž se následně objevila i v pořadu Věda24 a během ranního Studia6 je problematice ME/CFS věnována celá jedna sekce pořadu. Web České televize zveřejnil 12. května 2022 článek o nemoci, jehož součástí jsou i nesestříhaná videa z rozhovorů s pány Procházkou a Pluhařem.

Dle poskytnutých dat přímo z České televize vidělo reportáže bezmála 800 tisíc lidí a další desetitisíce si přečetly článek na webu, který byl sdílen i na sociálních sítích. Odkaz na článek naleznete zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3487626-chronicky-unavovy-syndrom-trapi-desetitisice-cechu.

Další články

Příručka Jak zažádat o invalidní důchod

Mnoho pacientů se krátce po propuknutí ME/CFS ocitne v situaci, kdy musí poprvé řešit čelit probl…

“Lékaři, pomozte nám, aby je chronický únavový syndrom dále neokrádal o život.”

V červenci jsme v rámci pro-bono spolupráce s kreativní agenturou VCCP uskutečnili osvětovou kamp…

Neúnavný piknik

Pod záštitou Neúnavných se v sobotu 23. července 2022 uskutečnilo neformální setkání pacientůs ME…

Neúnavní - Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem

© Neúnavní.cz